Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, korporátního a trestního práva, a dále v oblasti ochrany osobních údajů

Informace pro spotřebitele

Výše odměny za poskytnuté právní služby je stanovena na základě dohody se spotřebitelem s ohledem na časovou a odbornou náročnost případu.
Před převzetím věci je spotřebitel vždy informován o předpokládaném rozsahu právních služeb a předpokládané výši nákladů.
Odměna za poskytnuté právní služby může být dle dohody se spotřebitelem sjednána jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, nebo odměna paušální či podílová.
Nad rámec odměny lze spotřebiteli účtovat náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas. Jsme plátci DPH.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pověřena Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1.