Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, korporátního a trestního práva, a dále v oblasti ochrany osobních údajů

Korporátní právo

 • založení obchodní společnosti – vypracování zakladatelských dokumentů, potřebná živnostenská či jiná veřejnoprávní oprávnění, souhlasy a prohlášení, zápis do obchodního rejstříku
 • příprava a zajištění valné hromady vč. případné přítomnosti notáře
 • změny ve statutárních orgánech společností
 • převody obchodního podílu
 • příprava smluv mezi společností a jejími orgány
 • likvidace a výmaz obchodní společnosti

Právo nemovitostí

 • právní poradenství v oblasti transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, darování, pronájem nemovitostí)
 • vypracování veškeré smluvní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy)
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • spolehlivá finanční úschova pod dohledem České advokátní komory

Trestní právo

 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudem
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatňování náhrady škody způsobené trestným činem
 • zastupování v jednání s probační a mediační službou
 • sepisy trestních oznámení a dalších podání

Ochrana osobních údajů

 • zpracování analýzy ke zjištění souladu s GDPR
 • právní podpora – poradenská a konzultační činnost
 • tvorba a implementace vnitřních předpisů
 • příprava zpracovatelských smluv
 • výkon funkce pověřence

Závazkové právo

 • analýza, příprava a úpravy smluvní dokumentace v oboru občanského i obchodního práva
 • podpora při zajišťování plnění povinností smluvních stran

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. Nikola Rovenská
Brožíkova 1565/3, 360 01 Karlovy Vary
+420 604 907 475, nrovenska@ak-rovenska.cz