Právní servis

Právní servis je poskytován v českém a slovenském jazyce, v případě potřeby i v jazyce anglickém. Kancelář spolupracuje s dalšími právními kancelářemi a spravuje záležitosti klientů na území celé ČR.

Pic 4

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Advokátní kancelář poskytuje služby v zastupování klientů před soudy a správními orgány a při sepisování smluv.

Právní služby

Kancelář nabízí v souladu s přáním a potřebami klienta:

  • sepsání smluv, návrhů, žádostí a jiných právních dokumentů
  • podání právního rozboru (Legal Due Diligence) a stanoviska ke smlouvám, podnikatelskému záměru či jinému případu
  • advokátní úschovu peněžních prostředků a listin
  • prohlášení o pravosti podpisu učiněné advokátem, které nahrazuje, v případech zákonem daných, notářsky ověřený podpis účastníků na listinách
  • další právní poradenství a služby
KONTAKTNÍ INFORMACE